Nuus en feite

Puk-professor neem voortou teen besoedelstowwe, osoon

Nie net beskik die Noordwes Universiteit se Potchefstroomkampus oor een van die land se voorste "groen-ambassadeurs" nie, maar ook nou 'n paneellid in die wetenskaplike en tegniese adviespaneel vir die Global Environment Facility (GEF). Prof. Henk Bouwman van die skool vir omgewingswetenskappe binne die fakulteit natuurwetenskappe, is pas dié amp aangebied. Die GEF bestaan uit 182 lidlande met internasionale instansies, nie-regeringsorganisasies en mense uit die privaatsektor wat wêreldwye omgewingsake aanspreek terwyl hulle ook nasionale volhoubare ontwikkelings inisiatiewe steun.

NWU navorsing oor uitvoergeleenthede 'n eerste in SA

Ekonome van die Noordwes-Universiteit het 'n navorsingsmodel ontwikkel om uitvoergeleenthede vir Suid-Afrika te identifiseer. Dit is 'n eerste in Suid-Afrika en wat omvangrykheid betref ook 'n eerste in die wêreld. Daarby het die navorsing wat die model voorafgegaan het, aanleiding gegee tot drie doktorsgrade en twee meestersgrade wat onlangs aan die NWU behaal is. 'n Verdere drie doktorale studente is ook tans betrokke by die navorsing. Die navorsingspan, onder leiding van prof Wilma Viviers, Direkteur van die Skool vir Ekonomie op die NWU se Potchefstroomkampus, het die navorsingsmodel op 1 September 2010 aan die Departement van Handel en Nywerheid in Pretoria voorgelê. Dié model sluit 'n kragtige, interaktiewe rekenaarinstrument in. Dit is 'n sogenaamde "Decision Support Model" (DSM) DASHBOARD wat die navorsingsresultate visueel aanbied en die interpretasie daarvan vergemaklik
Terug